XADO-oleje a mazivá

 

 

XADO - technológia pre obnovovaciu opravu a ochranu pred opotrebovaním súčiastok mechanizmov a motorov bez ich vyradenia z režimu systematickej prevádzky.

Jedná se o absolutne novú filozofiu, úplne iný prístup k opravám (oživeniu) a exploatáciu mechanizmov a motorov. Podstatou a kľúčovým článkom novej technológie se stal vedecký objav procesu revitalizáce (z latinského vita - život) a vytvoreniu revitalizantu XADO.

Objevení účinku revitalizácie se zakladá na unikátnych fyzikálno-chemických procesoch, které za určitých podmienok môžu prebiehať v oblasti trenia. Vedci zjistili, že existuje možnost obrátiť proces opotrebenia a renovovať opotrebovanú treciu plochu. Zistilo sa, že je možné vytvořit také podmienky, pri ktorých strojná súčiastka naberá na váhe a objemu, a tak se vracia k svojim pôvodným rozmerom. Pre vytvorenie takýchto užitočných podmienok je potrebné zaviesť do zóny trenia reprodukovanou syntézou látku - revitalizant XADO.